logo

Martin fofficz Foff 1973 Nová Paka

česká vlajka
www.foff.cz | osobní stránka
kategorie témat: Foff, Martin, Nová Paka, Názory, Aktivity, Muzika, Historie

Příjmení "Foff"

Již v dětství jsem čelil dotazům na takové zvláštní příjmení, o jeho komolení do nejrůznějších podob nemluvě. Dříve jsem se k žádným zdrojům nedostal, tak jsem jen krčil rameny. V dnešní době internetu se mě podařilo alespoň něco vypátrat.

Původ příjmení z německých zdrojů

Německý slovník Jacoba a Wilhelma Grimmových. Lfg. 9 (1887), díl VII (1889), sloupec 1584, řádek 37. uvádí následující:

pfaffe, pfaff, podst.jm.

ahd. phafo, phaffo, pfaffo, mhd. phaffe, pfaffe, md. také s nd. počáteční paffe, nebo úplně nd. pape. Kluge se staví proti obvyklému odvození z latinského papa, protože by bylo nápadné, kdyby u slova, které se dostalo do Německa v důsledku římské konverze, došlo k posunu p v hornoněmčině (srov. predigen=kazatel, priester=kněz, propst=probošt). Spíše v pfaffe vidí stopu řecké církve mezi Němci, v níž se rozlišovalo mezi παπας papežem a παπας clericus minor (= nižší duchovní); německý klan je spojen s druhým významem a řecké slovo (snad ve vokativní formě παπας) již v 6. století. byly v Německu rozšířeny.

- v pravém smyslu světský duchovní, duchovní vůbec; dnešní opovrženíhodný druhotný význam (viz. též složená slova) se zřejmě objevil až kolem doby reformace, zvláště když Luther poprvé použil slovo pro modloslužbu (modloslužebník) a poté pro katolické kněze

- sládci často říkají čepu soudku pfaffe

Více podrobností přímo u zdroje:
"pfaff", v: Německý slovník Jacoba Grimma a Wilhelma Grimma, první vydání (1854-1960), digitalizovaná verze v Digitálním slovníku německého jazyka, https://www.dwds.de/wb/dwb/pfaff (německy)

Digitální slovník německého jazyka uvádí následující:

pfaffe, podst.jm.

"klerik" (od reformace v hanlivém smyslu), ahd. paffo (kolem 1000), mhd. paffe "světský duchovní", mnd. mnl. pape, nl. paap. Gótský papa, založený na řeckém (církevním jazyce) papás (παπας) "nižší duchovní", se dostal (před fonetickým posunem) s gótsko-arijskou misií do jižního Německa a odtud se rozšířil do dalších germánských jazyků (také z původně air.(= staroirský) papa pocházející anord. (= staronordický) papi, mohlo ovlivnit střední dolnoněmčinu)

Více podrobností přímo u zdroje:
"pfaffe", poskytnutý Digitálním slovníkem německého jazyka, https://www.dwds.de/wb/Pfaffe (německy)

Další informace z českých zdrojů

Diplomové práce

Jako skvělý a bohatý zdroj o původech příjmení se ukázaly diplomové práce. Archív diplomových prací je k dispozici na webu: Theses.cz - Vysokoškolské kvalifikační práce

Obě níže odkazované diplomové práce jsou velice zajímavé počtení o tam jak a kdy příjmení vznikala. Možná tam najdete i původ toho vašeho příjmení, pokud ho ještě neznáte.

1) V jedné takové diplomové práci na str.110 je u příjmení Fafek uveden i původ a podoba příjmení Foff.

2) Nápadná je také podobnost s příjmením Popp, jehož význam je v podstatě totožný - pomohla opět zajímavá diplomová práce, konkrétně její str.107

Rozhlasové vysílání

Výklad původu příjmení Foff si lze poslechnout i přečíst na webu českého rozhlasu na tomto odkazu:
https://www.rozhlas.cz/cesky/puvodprijmeni/ - /foffpfoff--1791373

Závěrečné shrnutí dle oficiálních zdrojů

Příjmení Foff je forma německého příjmení Pfaff nebo Pfoff, oba tvary slova jsou označení "světského duchovního = kněze". S ohledem na více smyslů výkladu - hanlivý, opovrženíhodný, modloslužebník - je také možné, že se mohlo jednat o "duchovního", který nezapadal do žádné "škatulky" katolické, ani protestantské, ani jiné křesťanské.

Foff = Popp = světský kněz = ženatý kněz = obecně "duchovní otec"

Výklad příjmení "Foff" dle skutečnosti

Vypadá to, že se mě podařilo rozšifrovat výklad svého příjmení v písmu, které používají některé slovanské jazyky. Musím to však ještě trochu obšírněji zpracovat, poté zde vystavím. Všichni zájemci o výklad významu slov obecně se mají na co těšit! Bude to nástroj, pomocí kterého rozluštíte původní význam jakéhokoliv slova... zatím odloženo na neurčito :-)

konec tématu Foff: přečíst znovunapsat komentářkategorie tématsdílet odkaz na téma: http://foff.cz/#foffctrl+c / ctrl+v

Jméno "Martin"

Původ jména Martin lze snadno najít na internetu. S běžně uváděným významem jména se úplně neztotožňuji, proto se mu na této stránce nebudu věnovat. Jestli se mě podaří jeho původ nebo význam objasnit, tak se o tom zde určitě dočtete. A vypadá to, že jsem na stopě... vystavím společně s výše avizovaným výkladem svého příjmení.

konec tématu Martin: přečíst znovunapsat komentářkategorie tématsdílet odkaz na téma: http://foff.cz/#martinctrl+c / ctrl+v

Město "Nová Paka"

Zajímavosti a historické obrázky Nové Paky formou série "poštovních známek":

Nová Paka

Základní fakta

Naše město Nová Paka projedete na trase Praha - Krkonoše, asi 15km za Jičínem - městem pohádky. Patří tak do Královehradeckého kraje, avšak blízko hranice s krajem Libereckým. Leží v nadmořské výšce 427 metrů nad mořem. Nejstarší zmínka pochází z roku 1357 a v současné době zde žije necelých 10 tisíc obyvatel. Více informací z historie i současnosti najdete také na Wikipedii. Další zajímavosti, tipy na výlety, fotografie a další informace z našeho regionu najdete na stránce Novopacko.

Aktuální počasí

Počasí Nová Paka - Slunečno.cz

Fotky z procházek

Foceno na mobilní telefon Huawei P9 Lite 2016 :-)

Pohled ze sjezdovky, místní kostely, památníky, architektura

Nová Paka - pohled ze sjezdovky Nová Paka - kostel Nanebevzetí Panny Marie Nová Paka - dřevěný kostel z Podkarpatské Rusi - Proměnění Páně a sv. Mikuláš Nová Paka - náměstí - kostel sv. Mikuláše
Nová Paka - náměstí - morový sloup Nová Paka - náměstí - pomník mistra Jana Husa Nová Paka - náměstí - hotel Centrál Nová Paka - Suchardův dům - fresky sv. Václav a sv. Vojtěch

Panorama od Husova kopce

Nová Paka - kostel Nanebevzetí Panny Marie Nová Paka - kostel Nanebevzetí Panny Marie Nová Paka - panorama Nová Paka - panorama

Panorama od Kumburského Újezda, Krkonoše z Heřmanic

Nová Paka - mračna nad sídlištěm Nová Paka - mračna nad Studénkou Nová Paka - Krkonoše z Heřmanic

Panorama z Habeše, pohled skrz parkoviště závodních strojů, Husův kopec, zázemí autokrosového závodiště - foto trati někdy příště :-)

Nová Paka - pohled z Habeše Nová Paka - pohled z Habeše Nová Paka - pohled od závodiště Nová Paka - Husův kopec
Nová Paka - Husův kopec Nová Paka - zázemí závodiště Nová Paka - zázemí závodiště Nová Paka - zázemí závodiště

Novopačtí letci v RAF

Přidáno 28.9.2022 v Den české státnosti

V roce 2020 se připomínalo 80. výročí bitvy o Británii. Této bitvy se, jak je všeobecně známo, účastnilo mnoho nejen československých letců v řadách RAF (britské královské letectvo). Také z našeho kraje se někteří stateční a neohrožení synové vydali bojovat za osvobození svých rodin z hitlerovského područí. K této příležitosti byl v září téhož roku slavnostně odhalen jejich památník v Jírových sadech. Konkrétně je zde připomínka těchto třech novopackých letců-hrdinů: Stanislav Fejfar, Otakar Hrubý, Adolf Vrána. Odkazy směřují na jejich životopisy na stránkách městského úřadu, kde jsou vzpomenuty další osobnosti našeho města.

Památník novopackých letců v Jírových sadech

Nová Paka Jírovy sady - památník letců Nová Paka Jírovy sady - památník letců

Všichni tito bojovníci odešli v roce 1939 od svých rodin neznámo kam, nevěděli co je čeká, ale v srdcích měli jasno: svoboda pro své blízké. Toho si byli vědomi po celou tu dobu, to jim pomáhalo překonat všechny těžkosti na této cestě plné nebezpečí, ze které se někteří nevrátili. V nejbližších letech po skončení války došlo u nás ke změně politické situace. Z hodin dějepisu víme, co, kdy a jak se událo. Vzhledem k této situaci došlo u řady lidí ke "ztrátě paměti" a tito hrdinové bojující za jejich svobodu jim začínali být "trnem v oku". Ano, bojovali v RAF, protože situace byla taková, dostali se tam vlekem událostí a československá armáda nebyla pod svobodným velením. Ale protože byli na "západě", stali se potenciálními "nositeli západních myšlenek" a jejich rodiny to také značně nepříjemně pocítily. Važme si proto nejen těchto tří, ale i ostatních vlastenců, kteří odešli ze sevřeného Československa, kdesi "venku" se zařadili mezi bojovníky ostatních národů z východu i západu a pomohli ke skoncování hrůz té doby. Připomínejme si to stále, ať je aktuální politická situace u nás, v Evropě nebo ve světě jakákoliv.

Čest jejich památce a sláva jejich statečnosti!

sdílet odkaz na článek: http://foff.cz/#letci-rafctrl+c / ctrl+v

Stanislav Fejfar *25.11.1912 †17.5.1942

Přidáno 28.9.2022 v Den české státnosti

Rád bych se ještě podělil o několik řádků k jednomu ze vzpomínaných hrdinů a o mém vztahu k němu. V listopadu letošního roku 2022 to bude 110 let od jeho příchodu na tento svět. Jeho podrobný a pěkně zpracovaný životopis je k dispozici na Wikipedii. Proč jsem si vybral právě jeho? Protože je mému srdci nejbližší a to z mnoha důvodů... V jeho životopise se dočtete, že jeho maminka, mnoho let poté, co její manžel padl v 1. sv. válce, si vzala jistého pana Junka. Tento pan Junek byl otec mojí babičky z matčiny strany. Mladý Standa Fejfar se tak stal nevlastním bratrem mojí babičky. Věkově byli jedna generace a jak vím z babiččina vyprávění, měla na něho jen ty nejlepší vzpomínky. U ní doma visela jeho fotografie a na moje dětské zvědavé otázky kdo to je, vždy s radostí odpovídala. I když měla stále na paměti ty nepříjemnosti, které se jejímu otci a Standově matce, po válce děly.
Rodná chalupa Štikov 35 a její umístění na mapě - s vyznačením ulice nesoucí jeho jméno, pozdější bydliště "Nová hospoda" v N.P., rodinný hrob s památní deskou na hřbitově u Husova sboru

Stanislav Fejfar - rodná chalupa Štikov 35 Stanislav Fejfar - rodná chalupa Štikov 35 Stanislav Fejfar - rodná chalupa Štikov 35 Stanislav Fejfar - rodná chalupa Štikov 35 Stanislav Fejfar - rodná chalupa Štikov 35 - mapa
Stanislav Fejfar - Nová hospoda Nová Paka Stanislav Fejfar - Nová hospoda Nová Paka Stanislav Fejfar - Nová hospoda Nová Paka Stanislav Fejfar - rodinný hrob a památní deska

Jeho památka je tak v naší rodině živa od mé "nepaměti" :-) Mimochodem, v den mého narození dle aktuálně platného kalendáře, měl svátek právě Stanislav! Letos v květnu tomu bylo 80 let, kdy byl sestřelen a následně pochován ve Francii, jejímž patronem je, shodou okolností, sv. Martin. Těsně po rozdělení Česko-slovenska jsem nastoupil základní vojenskou službu a hádejte kam? Ano, na letiště, konkrétně Plzeň - Líně. Pro úplnost uvádím, že v tom "našem" hangáru je nyní Letecké muzem se sbírkou historických letadel. Součástí muzea je také vzpomínka na místní rodáky, kteří bojovali v kokpitech letadel RAF. Na vojně jsem tedy dostal příležitost "čuchnout" k provozu na vojenském letišti a k letecké vojenské technice, i když moje specializace byly vrtulníky a vše probíhalo v klidu a míru. Přesto jsem samozřejmě z vojny jako takové nadšen nebyl. V těžkých chvílích mě však doprovázel a vnitřně posiloval jeho Deník stíhače. Byl to deník, do kterého si zapisoval aktuální události, svoje dojmy, pocity, vzpomínky na domov... "Deník" byl později vydán jako kniha. Jeho nerozlučný kamarád od školních let na vojenské akademii, spolubojovník a velitel 313. československé stíhací perutě RAF - Karel Mrázek - doplnil "Deník" popisem událostí při Standově zmizení v onen osudný den roku 1942. Na závěr knihu opatřil doslovem, ze kterého si dovolím citovat: "... že společně oslavíme naše vítězství, pro které se my zde rveme." Oslava se měla uskutečnit měsíc po uzavření míru a společně znamenalo trojici kamarádů: Karel Mrázek, František Fajtl a Stanislav Fejfar, spolu se svými otci. V případě, že se žádný z nich nevrátí, stanovili mezi sebou, aby uspořádali toto setkání jejich otcové právě u otce Standy a "... vypili číši za syny, kteří šli ve šlépějích svých otců." Kniha přináší skutečný vhled do srdce kluka, který odešel z domova bojovat za to, aby jej zbavil jha a mohl se do něho s radostí vrátit. Nyní je snad nad slunce jasnější, proč je právě Stanislav Fejfar mému srdci nejbližší!

sdílet odkaz na článek: http://foff.cz/#stanislav-fejfarctrl+c / ctrl+v

V okolí vyzkoušejte

Ubytování v Krkonoších: Apartmány Aldrov
Dřevosochání motorovou pilou: Dřevosochání - Jarda Štěpán
Rodinná čokoládovna z Podkrkonoší: LíLá Chocolate (+eshop)
Všem kolem CB vysílaček: VysilackyDoAut.cz (+eshop)
Příslušenství pro bagry: Naklápěcí rotátory
CNC soustružení: Miloš Foff
Výroba úpletu a pleteného zboží: Waldo.cz
Nejen výborné klobásky: Podkrkonošská uzenina
Místní pivovárek: Pivovar Nová Paka

Praktické informace

Jak je na horách: Sněhové zpravodajství, webkamery
Městský úřad: Nová Paka
Obecní úřad rodné obce: Stará Paka
Obchodní rejstřík: Justice.cz
Živnostenský rejstřík: RŽP.cz
Katastr nemovitostí: Nahlížení do katastru

konec tématu Nová Paka: přečíst znovunapsat komentářkategorie tématsdílet odkaz na téma: http://foff.cz/#nova-pakactrl+c / ctrl+v

Moje názory a stanoviska

Brambory nebo elektřina?

Příběh jedné rodiny z naší rodné krajiny

   Tentokráte se podíváme na příběh jedné rodiny z našich krajů. Budeme ji říkat rodina Čecháčků, která žije v malé vesničce v podhůří nesoucí poetické jméno Česká Hrouda. Bydlí tu spolu pohromadě tři generace: děda s babičkou, jejich syn s manželkou a jejich dvě čerstvě dospělé děti. Od nepaměti vlastní krásné úrodné pole, kde pěstují brambory. Sami na něm hospodaří a vypěstují tolik brambor, že v pohodě pokryjí svoji celoroční spotřebu. Dokonce se většinou urodí o nějaký ten metrák navíc, takže tento nadbytek vymění se sousedem, který pěstuje cibuli, s jiným co pěstuje mrkev nebo nadbytečné brambory vymění za vajíčka a tak si vylepšují svoje zásoby.
   Jednoho krásného dne za nimi přijde starosta Vykuk a předloží jim svůj návrh: „Sousedé, mám pro Vás skvělou nabídku: dostanete ode mě každý papírek, na kterém bude vyčíslen Váš podíl na Vašem poli. Toner do tiskárny něco stojí, no sekretářka taky potřebuje jíst, takže dostanu od každého 2 brambory za papírek s uvedeným podílem 1/6.“ Zasedne rodinná rada, nikdo moc nechápe, proč by takový papírek měl potřebovat, ale nakonec padne rozhodnutí. Starosta je důvěryhodný člověk, sami jsme mu dali svůj hlas ve volbách, tak proč ne? Vše proběhne dle dohody. Čecháčkovi dále pracují na svém poli, jenom mají navíc každý v šuplíku ten svůj papírek.
   Najednou se u vrat jejich stavení objeví jistý pan Fiškus. Není tu náhodou, ale přichází s neodolatelnou nabídkou: „Vážení přátelé, mám pro Vás zajímavou nabídku: rád bych od Vás odkoupil ty papírky, co Vám přidělil pan starosta. Nabízím 10 brambor každému z Vás, kdo mě prodá svůj podíl 1/6.“ Opět zasedne rodinná rada. Děda s babičkou a čerstvě dospělá vnoučata se rozhodnou, že ten papírek vlastně nepotřebují a na nabídku přistoupí. Hodí to každému pár brambor navíc, tak to dává smysl. Syn s manželkou jsou poněkud zdrženlivější a své papírky si ponechají. Pan Fiškus tedy uspěje a odjíždí s odkoupeným podílem 4/6. Rodina na jaře zase nasadí novou várku brambor.
   Jaké však nastane překvapení? Na vrata zaklepe neznámý pán a představí se: „Dobrý den, já jsem pan Velkobrambor a jsem nový vlastník 4/6 podílu na Vašem poli, který jsem koupil od pana Fiškuse. Tím se stávám většinovým vlastníkem Vašeho pole a tak moje rozhodnutí budete muset respektovat. Rozhodl jsem se totiž, že celou letošní úrodu prodáme na bramborovém trhu v Burshausu.“ Čecháčkovi zůstanou stát jako opaření. Nikdo se nezmůže ani na slovo. Syn se po chvilce vzpamatuje a vyhrkne: „Ale co náš 2/6 podíl? To si můžeme přeci 2/6 úrody nechat pro sebe jako doposud.“ „Ale kdepak“, odvětí pan Velkobrambor, „většinový podíl mám já, takže rozhoduji jak se s úrodou naloží.“
   Přijde sklizeň, celá úroda se odveze na trh, kde se prodá do poslední brambory. Čecháčkovi mají přece 2/6 podíl, tak očekávají svůj podíl ze zisku. Přijdou za panem Velkobramborem s požadavkem, že by chtěli vyplatit svůj podíl. Ten se na ně koukne od svého stolu a řekne: „Je mě líto, brambor bylo málo, musíme investovat do mechanizace a zvýšit produkci. Příští rok potřebujeme vypěstovat alespoň o 20% více brambor, abychom je mohli prodat levněji a abychom tak byli schopní konkurovat. Proto Vám mohu vyplatit pouze dividendu 5% z Vašeho podílu.“ „Nooo… aleee…. no tak ano“, souhlasí nakonec Čecháčkovi se sklopenou hlavou. Dostanou tedy celých 1,7% ze zisku za celou úrodu. Jediné místo, kde mohou nakoupit brambory pro svoji celoroční potřebu je bramborový trh v Burshausu. Nojo, ale dokáží za tento svůj podíl nakoupit tolik brambor? Nebo dokonce aby měli ještě něco na výměu za cibuli, mrkev, vajíčka, tak jak byli zvyklí doposud? Vzhledem k tomu, že na bramborovém trhu v Burshausu vládne „neviditelná ruka trhu“, tak je ještě ke všemu cena za kilo brambor o dost % vyšší než cena, kterou stanovil pan Velkobrambor a za kterou byla prodána celá jejich úroda. Jak z toho ven? Kde a za co mají Čecháčkovi nakoupit brambory pro sebe?
   Zkusme tuto otázku položit v naší známé třídě jedné nejmenované školy, kde se jako vždy hlásí Anička, Honzík a Pepíček. Anička povídá: „Já bych vyměnila pana starostu, ten za to může, ten nabízel Čecháčkům papírky s uvedeným podílem.“ „Dobře Aničko, musíš říct rodičům, aby šli přiště k volbám a dali hlas jinému kandidátovi na pana starostu“, reaguje paní učitelka. Honzík se rád dívá na televizi, od detektivek po Události a tak má řešení: „Já bych zavřel do vězení pana Fiškuse, protože vylákal od Čecháčků ty papírky za pár brambor a pak je prodal kdoví za kolik panu Velkobramborovi. Nebo bych ho za to poslal alespoň někam hodně daleko, třeba na nějaký ostrov. Nejlépe na pustý ostrov, kde nic, kromě daňového ráje, nebude.“ „Dobře Honzíku, odhalil jsi viníka, máš pravdu, měl by být potrestán. Ale děti, “ pokračuje paní učitelka „myslíte, že to pomůže Čecháčkům vyřešit problém s tím, kde a za co mají nakoupit brambory pro sebe?“ Přihlásí se Pepíček, který má jako vždy nějaké to eso v rukávu: „Takže já bych to udělal následovně: starostu Vykuka a podvodníka Fiškuse bych zavřel na doživotí na Mírov. Jejich transakce bych prohlásil za podvod, zneplatnil bych je a tak by pan Velkobrambor musel vrátit svůj podíl Čecháčkům. Ti by přestali prodávat svoje brambory na bramborovém trhu v Burshausu a byli zase pány svého pole i celé své úrody.“
   Tak co myslíte, sklidí Pepíček salvu smíchu jako vždycky? Nebo to bude tentokrát pro změnu potlesk ve stoje? A co ty milý čtenáři, smál ses nebo tleskal?

sdílet odkaz na článek: http://foff.cz/#bramboryctrl+c / ctrl+v

Pohled na válku

Princip celé mince

Abychom mohli zaujmout stanovisko k něčemu aktuálnímu, nesmíme se nechat strhnout "okolím". Na všechno je potřeba se dívat jako na minci. Ta má jako vždy dvě strany. Když nám někdo dává minci, bereme ji vždy celou! Těžko se najde někdo, kdo ji vezme, jenom když bude na vrchu "panna" nebo "orel", dle toho k čemu má větší sympatie. Stejným způsobem je třeba se stavět ke každému konfilktu. To znamená, vzít jej jako celek, který má dvě strany, kde na obou stranách trpí lidské bytosti.

Válka není hokej, ani fotbal

Díváme-li se na jakýkoliv válečný konflikt poslední doby, najdeme proti sobě stojící státy: Rusko vs. Ukrajina, Arménie vs. Ázerbajdžán, Kosovo vs. Srbsko, Turecko vs. Řecko, Izrael vs. Palestina. Jejich spory o konkrétní území mají kořeny kdesi v minulosti, která není nikdy pravdivě podávána. Historii vždy "píší vítězové", takže zjistit opravdový počátek sporů je prakticky nemožné. Občas mám dojem, že média a potažmo lidé mezi sebou, si kladou otázky typu: kdo z nich je v právu? Kdo z nich je lepší? Kdo z nich vyhraje? Komu z nich fandíte? Média vždy "vědí", která ze stran je ta "hodná" a která je ta "zlá". Nám to však nepřísluší hodnotit, ani se na žádnou ze stran přidávat. Za prvé nemáme všechny potřebné informace, za druhé musíme vidět trpící lidské bytosti na obou stranách. Tím, že se na jakoukoliv stranu přidáme, stáváme se přirozeně její součástí! Opravdu byste chtěli na tu "svoji" stranu poslat svoje syny, ať za ní bojují až do jejího vítězství = zničení druhé strany? Když na ulici uvidíte, jak se dva psi perou a jejich "páníčkové" na vodítku se je snaží odtrhnout... budete se vyptávat, kdo z nich je "v právu" a podle toho jednomu z nich pomůžete? Nebo tomu kdo víc křičí? Nebo skočíte mezi ty psy, roztrhnete je od sebe a necháte se pokousat od obou? Když uvidíte dva šílence, kteří se perou s noži v ruce... budete zjišťovat, který z nich je "v právu" a tomu pomůžete vyhrát = zabít toho druhého?

Nohama na zemi

Vzhledem k tomu, že opravdu nevidíme do všech skutečností a souvislostí, je přidávání se na jakoukoliv stranu nesmysl. Nezbývá než cítit s trpícími bytostmi na obou stranách a zároveň doufat, že ti, kteří tyto hrůzy rozpoutali již dosáhli "svého" a brzy toto veliké utrpení ukončí!

sdílet odkaz na článek: http://foff.cz/#valkactrl+c / ctrl+v

Kam zmizela chřipka?

Trochu teorie

Jak všichni víme, různé formy chřipky nás provází již do malička. Někdy je to pořádná nálož a skolí nás to na několik dnů, někdy je to pouze "rýmička a kašlik", někdy se to projeví v trávící soustavě.... Co je to vlastně zač? Doporučuji si přečíst tuto stránku: Chřipka. Wikiskripta je projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, takže o její důvěryhodnosti není třeba pochybovat. Nemáte po přečtení dojem, že už jste něco podobného četli, ale o úplně jiném viru? Ano, správně :-) Kromě jiného jsme se dočetli, že virus chřipky má dva povrchové antigeny: Hemaglutinin a Neuraminidáza, odkazy směřují na Wikipedii. Ta praví, že oba antigeny jsou určitý typ proteinu (protein nebo enzym = bílkovina). A co že nám to detekuje ten všem známý test? Odpověď necháme na samotném ministerstvu zdravotnictví: Obecné informace o antigenních testech a popis provedení testu. Stačí jenom první věta a jsme doma. Pak následuje ten další, jak známe "ověřovací", test: PCR test. Ten jak známo pracuje s RNA a má nám přítomnost viru potvrdit nebo nepotvrdit. Nojo, ale vždyť chřipka je taky RNA vir! Tak se v tom "ovčane" vyznej :-)

Trochu praxe

Když jsem 1. února 2020 seděl v Aténách na letišti a díval se kolem sebe, viděl jsem nějak podezřele hodně lidí s rouškou na ústech. Říkal jsem si: "Co blbnou?" To jsem ještě netušil, že za měsíc už budeme všichni blbnout úplně stejně :-) Ano, mělo to být opatření, které zabrání šíření té "smrtelné nákazy". Jaká byla realita? Množství "přidušených" lidí končících na JIP, na "spásonosných" ventilátorech a k velké lítosti všech láskyplných bytostí, také na hřbitovech. Tyto šílenosti nebyly následek viru, ale následek opatření! Jak jsme si přečetli o viru chřipky, viz. výše... rouška jako ochrana není příliš efektivní. Velikost viru chřipky je 90nm, velikost viru, se kterým svět tak "neúspěšně" bojuje je údajně 120nm. Proto rouška nefunguje a tak "chytré hlavy" vymyslely nosit respirátor! Ano, správně, ještě více člověka "přidusit". Co se totiž děje v těle? Tím jak hůře dýcháme, tak klesá tlak kyslíku a stoupá tlak oxidu uhličitého. Oxid uhličitý dobře prochází hematoencefalickou bariérou (= stěna oddělující krev od mozkomíšního moku) a v mozku je tak hydratován na kyselinu uhličitou. Ta zvyšuje lokální koncetraci kationtů vodíku. Tato zvýšená koncetrace vodíku pak v mozku stimuluje receptory citlivé na vodík a tím zvyšuje ventilaci (= dýchání). Zvýšená ventilace se nazývá heprventilace, opět důvěryhodný zdroj: Hyperventilace. Přečetli jsme si k čemu taková hyperventilace vede: Hypokapnie a Respirační alkalóza. Zajímavá je informace, že hypokapnie se často vyskytuje i při úzkostných a panických stavech. Jak je tedy vidět, úzkost a panika z nákazy může způsobit to samé. Média a různí "odborníci" (= strašáci a bubáci) proto hrála velice významnou, ne-li tu hlavní, roli!

Závěrem

Na otázku v nadpisu nechť si každý odpoví sám. Každému dle jeho víry... V každém případě se nebojte svého pohledu na věc. Ano, nebojte se! Strach způsobuje stres, stres ovlivňuje autonomní nervový systém, ten ovlivňuje reakci našeho těla, včetně imunity. Až tedy opět nastane chřipková sezóna, přelom září / října až přelom května / června, může se stát, že "čísla budou stoupat". Mimochodem, kdyby vás zajímala opravdu reálná čísla o výsledcích testů na přítomnost všech respiračních virů z Národní referenční laboratoře, hledejte jedině zde: Státní zdravotní ústav a určitě nevěřte médiím!
Takže buďte v klidu a buďte pozitivní! V tom původním a pravém smyslu slova :-)

sdílet odkaz na článek: http://foff.cz/#chripkactrl+c / ctrl+v

Stanovisko k očkování

Otázka očkování proti Covid-19 neleží jestli Ano nebo Ne. Hlavní otázka leží tato: Čím se očkuje a za jakých okolností? Nezávadnost vakcíny není nikým garantována. Její smysl a funkce z pohledu ochrany zdraví také není úplně jasná. Proto nemůže být očkování nařízeno jako povinné, ani doporučení hodné. Jedná se v podstatě o experiment a přijímající se tak dobrovolně stává součástí tohoto pokusu. Měla by to tedy být otázka svobodné volby každého dospělého člověka! A jako každá jiná volba, i tato by měla být plně respektována. Není možné na základě jakékoliv volby člověka odsuzovat nebo na něho činit jakýkoliv nátlak, natož ho na základě svého rozhodnutí omezovat. Takové by mělo být stanovisko každého zdravě uvažujícího člověka. Stanovisko rozhodně Ano nebo rozhodně Ne, ať už z jakýchkoliv důvodů není na místě. Opakuji, že je to otázka svobodné volby každého dospělého člověka. Za stávajících okolností to není otázka veřejného zájmu.

v Nové Pace, dne 4.7.2021, podepsán Martin Foff v.r.

konec tématu Názory: přečíst znovunapsat komentářkategorie tématsdílet odkaz na téma: http://foff.cz/#nazoryctrl+c / ctrl+v

Moje aktivity všeho druhu

Náznak toho čím se zabývám, když mám zároveň čas a chuť :-) Hlavní tři oblasti mého zájmu jsou: cyklistika, turistika a VEG vaření. Podání je formou krátkých článků a fotogalerií, časem se možná objeví i nějaké video. Fotky z procházek po Nové Pace a okolí jsou v sekci Nová Paka.

Cyklistika silniční i terénní

Vyjíždky na kole se snažím střídat. Jak se říká: cyklistika je jenom jedna. Mění se povrch, okolí a panoramata :-)

Kolo Favorit z roku 1958 | srpen 2022 | foto

Příroda je krásná, ale tentokráte pro změnu trochu techniky :-) Dokončil jsem stavbu Favorita, na kterém jsem v dětství, po té co jsem dosáhl na pedály, najížděl svoje první kilometry a učil se "cyklokrosovou" techniku jízdy po lese. Před více jak 20 lety jsem jej odstrojil, rám dal opískovat a nastříkat, s tím, že jej budu modernizovat. Vzhledem k tomu, že nové komponenty té doby již nebyly s rámem a ostatními díly úplně kompatibilní, tak jsem rám odložil. Zhruba před 10 lety jsem rám nastrojil díly, které jsem více méně posbíral v garáži, tzn. "co dům dal". Jak vypadala tato provizorní stavba je vidět na první sérii fotek. Letos však nadešel čas na důstojnější přestavbu. Snaha byla o zachování maxima původních dílů, které čekaly v krabici na svůj čas. Vzhledově nejsou zdaleka dokonalé, čas a rez prostě nezastavíš :-) Ostatní díly se podařilo získat z bazoše nebo jsou úplně nové. Opět odstrojený se všemi potřebnými díly je na druhé sérii fotek. No a jak stavba dopadla ukazuje poslední řada.

Provizorní stavba bez přehazovačky, každé kolo jiné, brzdové páky s vnitřním vedením, sedlo Eska

Favorit 1958 - mezistav Favorit 1958 - mezistav Favorit 1958 - mezistav Favorit 1958 - mezistav

Odstrojený rám a rozložené díly

Favorit 1958 - odstrojený rám Favorit 1958 - sada komponent Favorit 1958 - sada komponent Favorit 1958 - kola a pláště

Finální stavba s původními díly: rám, kliky, převodník, přehazovačka, řadící páčka, brzdové čelisti, řidítka, představec. Ostatní díly jsou buď z jiného kola nebo úplně nové.

Favorit 1958 - kompletní stavba Favorit 1958 - původní přehazovačka Favorit 1958 - renovace Favorit 1958 - původní kokpit

Silniční výjezd na Benecko | srpen 2022 | foto

Po dlouhé době jsem si vzal na kolo mobil. Takže konečně fotky z vyjížďky, dokonce rovnou z Krkonoš a jejich krásného podhůří.

Výhledy z Benecka: Vítkovice a Kotel, parkoviště, můj stroj, podhůří a Ještěd, Roudnické a Křížlické paseky, Kumburk a Bradlec

Vítkovice z Benecka Kotel z Benecka Parkoviště Benecko Z parkoviště Benecko
Silniční kolo Ještěd a podhůří z Benecka Roudnické a Křížlické paseky z Benecka Kumburk a Bradlec z Benecka

Náměstí a zámek Vrchlabí

Vrchlabí - náměstí Vrchlabí - náměstí Vrchlabí - náměstí Vrchlabí - náměstí Vrchlabí - zámek

Dolní Kalná - autokemp a koupaliště, osvědčená občerstvovací stanice :-)

Dolní Kalná - koupaliště Dolní Kalná - koupaliště Dolní Kalná - autokemp Dolní Kalná - autokemp a hřiště

MTB vyjížďka po okolí | září 2021 | foto

Krásné slunečné počasí, hory jako na dlani, prostě nádhera!

Martinice, Jilemnice, pohledy cestou z Kozince

MTB vyjížďka - Martinice ze sjezdovky MTB vyjížďka - Jilemnice z cesty na kozinec MTB vyjížďka - Jilemnice z cesty na kozinec MTB vyjížďka - pohledy cestou z Kozince MTB vyjížďka - pohledy cestou z Kozince

Další pohledy cestou z Kozince, most Peřimov

MTB vyjížďka - pohledy cestou z Kozince MTB vyjížďka - pohledy cestou z Kozince MTB vyjížďka - pohledy cestou z Kozince MTB vyjížďka - most přes Jizeru v Peřimově


konec tématu Cyklistika silniční i terénní: přečíst znovunapsat komentářkategorie tématsdílet odkaz na téma: http://foff.cz/#cyklistikactrl+c / ctrl+v

Pěší procházky a cestování

Občas se jdu projít v okolí nebo někde jinde, taky někdy jedu na dovolenou. Buď něco nafotím nebo natočím, aby bylo co vystavit :-)

Dovolená jižní Čechy | červenec 2021 | foto

Cestování po malebných jižních Čechách.

Náměstí v Mladé Vožici - kostel sv. Martina, zvonice - solnice

Mladá Vožice - náměstí Mladá Vožice - kostel sv. Martina Mladá Vožice - fara Mladá Vožice - zvonice Mladá Vožice - zvonice z náměstí

Hluboká nad Vltavou - zámek a panorama s rybníkem

Hluboká nad Vltavou - zámek Hluboká nad Vltavou - panorama Hluboká nad Vltavou - panorama s rybníkem Hluboká nad Vltavou - rybník a zámek

Vodňany - náměstí, kostel Narození P. Marie

Vodňany - náměstí Vodňany - náměstí s kostelem Vodňany - kostel Narození P. Marie

Písek - Kamenný most přes Otavu, kostel Narození P. Marie

Písek - Kamenný most Písek - kostel Narození P. Marie Písek - kostel Narození P. Marie

Vítkovice na jaře | duben 2021 | foto

Krkonoše mají své kouzlo i brzy na jaře. Už to sice není na lyže, ani to ještě není na kolo, ale výhledy zůstávají :-)

Vítkovice KRNAP, sjezdovka Aldrov, Kotel a Zlaté návrší ještě se sněhem

Vítkovice - KRNAP Vítkovice - zbytek sněhu Vítkovice - pohled na jarní Aldrov Vítkovice Aldrov - jarní sjezdovka
Vítkovice Aldrov - pohled na Zlaté návrší Vítkovice Aldrov - Kotel a Zlaté návrší Vítkovice Aldrov - Kotel a Zlaté návrší Vítkovice Aldrov - Kotel a Zlaté návrší

Krkonoše před Silvestrem | prosinec 2020 | foto

Procházka lehce zasněženými Vítkovicemi a Křížlicemi v Krkonoších. Další den lehký výšlap na vrch Žalý s rozhlednou, toho času uzavřenou.

Vítkovice Aldrov, Křížlice a výhled na Benecko s vrchem Žalý

Vítkovice Aldrov - zasněžování sjezdovky Vítkovice Aldrov - zasněžování sjezdovky Vítkovice - pohled z Aldrova Křížlice - chata Aneta Křížlice - Benecko a vrch Žalý od Anety

Na vrchu Žalý

Žalý - rozledna Žalý - rozcestník Žalý - výhled

Jičínská ikona | srpen 2020 | foto

Jičín je historické město v Českém ráji, kde jsem chodil na střední průmyslovu školu. Teprve v roce 2020 jsem zjistil, že je tam ikona Bohorodičky a že její kamenný památník stojí před školou, do které jsem čtyři roky docházel.

Jičínská brána, Valdštejnovo náměstí, kostel sv. Ignáce, ikona a její památník

Jičínská brána ze Žižkova náměstí Jičínská brána z Valdštejnova náměstí Jičín - Valdštejnovo náměstí Jičín - kostel sv. Ignáce z Valdštejnova náměstí
Ikona Panny Marie Rušánské Památník ikony - Komenského náměstí Památník ikony - Komenského náměstí Památník ikony - Komenského náměstí

Hradiště Libice nad Cidlinou | srpen 2020 | foto

Návštěva památníku hradiště, kde kdysi sídlil legendami opředený český rod Slavníkovců.

Památník hradiště Libice

Libice nad Cidlinou - památník hradiště Libice nad Cidlinou - památník hradiště Libice nad Cidlinou - památník hradiště Libice nad Cidlinou - památník hradiště Libice nad Cidlinou - památník hradiště Libice nad Cidlinou - památník hradiště

Info k památníku, místo zaslíbení a kostel sv. Vojtěcha

Libice nad Cidlinou - informační tabule Libice nad Cidlinou - informační tabule Libice nad Cidlinou - informační tabule Libice nad Cidlinou - místo zaslíbení Bohu sv. Vojtěcha Libice nad Cidlinou - kostel sv. Vojtěcha

Praha za covidu | červenec 2020 | foto

Nádherné počasí, málo lidí, prostě krásná procházka po tradičních památkových místech.

Malostranské náměstí, Karlův most a pohledy na Prahu

Praha Malostranské náměstí - kostel sv. Mikuláše Praha Malostranského náměstí - směr Karlův most Praha z Karlova mostu - Hradčany Praha z Karlova mostu - Národní divadlo Praha z Karlova mostu - Rudolfinum
Praha z Karlova mostu - Strakova akademie, Kramářova vila Praha z Karlova mostu - Petřín Praha Karlův most - liduprázdný Praha Karlův most - pouliční umělci

Staroměstské náměstí, Karlovo náměstí, Resslova ulice, Slovany, náplavka Vltavy

Praha Staroměstské náměstí - Staroměstská radnice s orlojem Praha Staroměstské náměstí - Týnský chrám Praha Staroměstské náměstí - kostel sv. Mikuláše Praha Karlovo náměstí - kostel sv. Ignáce z Loyoly
Praha Resslova ulice - kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha Resslova ulice - památník parašutistům Praha Resslova ulice - kostel sv. Václava na Zderaze Praha Slovany - kostel v Emauzích Praha náplavky Vltavy a labutě

Stará Paka Chocholka | červen 2020 | foto

Počasí nebylo zrovna příliš fotogenické, nicméně výhledy z Chocholky jsou krásné vždycky.

Celkové panorama: vlevo chlum se zříceninou hradu Kumburk, vpravo hora Tábor s rozhlednou, pod nimi vlevo staropacké nádraží, vpravo Roškopov

Stará Paka - celkové panorama z Chocholky Stará Paka - výhled na Tábor a Roškopov Stará Paka - výhled na Tábor a Roškopov Stará Paka - výhled na Tábor a Roškopov Stará Paka - výhled na Kumburk a nádraží Stará Paka - nádraží z Chocholky

Staropacké nádraží, Chocholka a Letná od nádraží

Stará Paka - nádraží z Chocholky Stará Paka - nádraží z Chocholky Stará Paka - nádraží z Chocholky Stará Paka - Chocholka a Letná od nádraží Stará Paka - hlavní nádraží


konec tématu Pěší procházky a cestování: přečíst znovunapsat komentářkategorie tématsdílet odkaz na téma: http://foff.cz/#turistikactrl+c / ctrl+v

VEG vaření a recepty

Zabývám se vegetariánskou a veganskou kuchyní. Nejsou to jenom saláty a syrová zelenina, možnosti jsou nekonečné. Kombinace různých surovin, koření a postupů dává pestrá a chuťově zajímavá jídla. Bude tady prostor pro moje recepty a nějakou tu fotku. Hlavně zde však budou odkazy na zajímavé video recepty, které mám vyzkoušené nebo které mě při vaření inspirují. Možná se pokusím i sám natočit některý svůj recept, ale to se ještě uvidí :-)

Rychlé fazole | recept a foto

Chtěl bych se podělit o můj oblíbený a rychlý recept na fazole. Jakékoliv fazole jsou chutné a syté, takže je to moje časté jídlo. Pokud stejně jako já použijete fazole i rajčata z plechovky, tak je příprava opravdu rychlá. K tomu pár krajíčků chleba a máte jídlo, které zasytí na hodně dlouho. Samozřejmě, že je možno použít rajčata čerstvá a fazole si uvařit předem, ty samozřejmě nejdřív přes noc namočit do vody... no ale to už je pro opravdové fajnšmekry :-)
Soupis potřebného, množství je orientační
1 cibule
1 mrkev
1 paprika červená
1 paprika bílá / zelená / žlutá (jakou máte)
1 feferonka / chilli paprička (lze nahradit cayneským pepřem, sušeným chilli nebo něčím jiným ostřejším)
1 rajčatový protlak (malý)
1 plechovka rajčat krájených
1 plechovka červené fazole
1 plechovka bílé fazole
paprika sladká, pepř mletý, kmín mletý, oregano
sůl, cukr
petrželka
olej
Rychlé fazole s chlebem
Rychlé fazole detail
Postup přípravy
Všechnu zeleninu omyjeme, očistíme a nakrájíme na kostičky. Na oleji smažíme cibuli a mrkev (popřípadě řapíkatý celer, když zrovna máte). Až zelenina trochu změkne přidáme rajčatový protlak a orestujeme. Pak přidáme nakrájené papriky včetně feferonky, všechno koření po lžičce, promícháme a společně lehce osamahneme. Pak přidáme plechovku rajčat, lžičku soli, aspoň lžičku cukru - k rajčatům a fazolím to prostě trochu cukru chce :-) Podlejeme troškou vody, přiklopíme pokličkou a dusíme až všechno změkne a pěkně se to spojí. Poté přidáme fazole z plechovky, které jsme důkladně promyli studenou vodou, promícháme, případně podlejeme vodou a společně ještě tak max. 10 minut vaříme. Nakonec přidáme posekanou petrželku, už jenom promícháme, doladíme solí a pepřem... hotovo :-)

Lilek na lahodný způsob | video / české titulky

Ověřená a osvědčená kombinace, která nikdy nezklame = lilek + papriky. V tomto případě ještě vyladěno na vyšší úroveň ;-)

Arabská rýže | video / české titulky

Ověřeno, doporučuji! Osobně jsem do základu dával ještě mrkev na drobné kostičky, takže vzniklo výborné rizoto ;-) Ještě upozornění: pokud použijete "českou" rýži basmati, tak rozhodně vařit dle údaje na balení. Doba uvedená v receptu je pro jejich rýži, z té naší by vznikla "lepenice" :-)konec tématu VEG vaření a recepty: přečíst znovunapsat komentářkategorie tématsdílet odkaz na téma: http://foff.cz/#veg-varenictrl+c / ctrl+v

Muzika a vše kolem

Lidská bytost, která najde sama sebe naprosto splyne s tím, co jí naplňuje a tím přináší radost druhým lidským bytostem. Na hudebním poli je dlouhá řada takových bytostí, ze které mě osobně zaujaly níže uvedené. Ovládají nástroje, které jsou mě blízké, přestože ani na jeden nehraju - takže asi právě proto :-) Také zde budou odkazy na známé nebo méně známé, české nebo zahraniční kapely, které jsou mě něčím blízké nebo mají co sdělit.

Tublatanka

Slovenská rocková kapela založená v roce 1982 hrající v klasické sestavě: kytara, baskytara, bicí a přiměřeně klávesové nástroje. Podrobnější informace o obsazení, historii a současnosti najdete na Wikipedii a na oficiálním webu Tublatanka.sk. Kromě skvěle zvládnutých hudebních nástrojů a jedinečného nezaměnitelného zpěvu obou hlasů, zaujme svými nadčasovými texty z osvíceného nitra jejich geniálního dvorního textaře Martina Sarvaše. Z mého pohledu se jedná zejména o dvě skvělá alba... nechce se věřit, že to jedno je vydané ještě před listopadem 1989: Žeravé znamenie osudu a následující nedlouho po sametové revoluci: Nebo peklo raj. V textech lze nalézt odpovědi na základní životní otázky...

Pravda víťazí

album | rok vydání
Žeravé znamenie osudu | 1988

Nadčasová, stále aktuální, dodávající naději a posilující důvěru!Nebo peklo raj

album | rok vydání
Nebo - peklo - raj | 1990

Kde se tato "místa" nacházejí? Ano, máme je každý opravdu hodně, hodně blízko!

Láska drž ma nad hladinou

album | rok vydání
Žeravé znamenie osudu | 1988

Která láska nás stále drží a vede do svého království? Pouze ta věčná...Môj starý dobrý kabát

album | rok vydání
Žeravé znamenie osudu | 1988

Poselství této písně je také zřejmé... být sám sebou, tím kým jsme...Thomas Zwijsen

Na akustickou kytaru hraje skladby širkého spektra žánrů. Moji pozornost si získal skvělým instrumentálním zpracováním klasických rockových skladeb od těch nejznámějších kapel. Podrobnější infromace o jeho osobě a jeho díle najdete na Wikipedii a na jeho webových stránkách thomaszwijsen.com. Tam kromě jiné najdete také tabulatury k jeho skladbám a pro učenlivé kytaristy též možnost přihlásit se do jeho online kytarové školy King Of the Strings.

METALLICA - Nothing Else Matters (Acoustic) - Classical Fingerstyle Guitar cover by Thomas Zwijsen

JJ's One Girl Band

Jassy J jak si říká, je samouk na elektrickou kytaru. Od počátku svého učení natáčí videa a tak je možno sledovat její pokroky. Kytaru má opravdu skvěle zmáknutou a tak dokáže své cover verze známých skladeb obohatit o svá sóla. Vypracovala se až k angažmá v německé kapele Oversense, která "předskakuje" velkým kapelám. Podívejte se, na jejím youtube kanále je k mání opravdu hodně kvalitní muziky :-)

SABATON - The Last Stand | GUITAR COVER

Sina

Tato všestranná muzikantka vyniká zejména svojí hrou na bicí nástroje. Její cover verze známých písní ukazují, jak jsou bicí nástroje harmonické a jak je má opravdu v malíčku. Na jejím youtube kanále najdete nejen hromadu cover verzí, ale také společné hraní s dalšími talentovanými muzikanty a její hru na jiné nástroje než bicí.

Bohemian Rhapsody (Queen); drum cover by Sina

Nikoleta drummer

Slovenská talentovaná hráčka na bicí, která zvítězila ve známé televizní talentové soutěži. To jsem zjistil až zpětně, poté co mě zaujala její videa. Hraje opravdu neskutečně, můžete posoudit na jejím youtube kanále. Najdete zde videa od jejích začátků po současnost.

Metallica - Master Of Puppets - Drum Cover By Nikoleta

Gamazda

Vlastním jménem Alexandra Kuznetsova je ruská klavíristka hrající na klavírech české firmy Petrof. Dokazuje, že hra na piano není nuda! Opravdu se dá desti prsty zahrát tak, že slyšíte více nástrojů. Hra na jeden nástroj, přesto skladba zní, jako když hraje celá kapela. Můžete posoudit na jejím youtube kanále a ponořit se do cover verzí těch nejznámějších rockových skladeb.

Scorpions - Still Loving You | Piano Cover by Gamazda | PETROF COLOURS

Metallica - The Unforgiven (Piano cover by Gamazda)

Cole Rolland

Tento kanadský youtuber-muzikant je nejen kytarový virtuóz, ale také zpěvák a producent. Jeho metalové cover verze klasických skladeb od Ludwiga Van Beethovena, W. A. Mozarta a dalších jsou opravdu hudební perly. Ukazují nejen jeho rychlé prsty, ale také cit pro poutavé aranžmá. Samozřejmě hraje také kytarové cover verze známých rockových a metalových skladeb. Na jeho youtube kanále je jich k poslechu a shlédnutí celá řada. Uvedená verze klasické skladby "Pro Elišku" v jeho podání opravdu nemá chybu :-)

Für Elise - Ludwig Van Beethoven - Cole Rolland (Metal Cover)

Beethoven's 5th Symphony (Metal Cover) | Cole Rolland x Sophie Lloydkonec tématu Muzika: přečíst znovunapsat komentářkategorie tématsdílet odkaz na téma: http://foff.cz/#muzikactrl+c / ctrl+v

Historie česko-moravsko-slezská i slovenská

Oficiální historie našich národů a státních útvarů na našem území je plná legend, otazníků a záhad. Události před obdobím Velké Moravy jsou také obestřeny dohady a různými teoriemi. Stejně tak život a období kolem sv. Václava. Vždy mě ma tom zaráží, že historici a vědci vědí "přesně" co bylo před statisíci a miliony let, ale co bylo před 1500 lety jaksi nedokáží ověřit a sdělit jednoznačně. Na druhou stranu alespoň tvrdí jasně, že si nejsou jisti :-) Proto je historie také jednou ze zajímavých oblastí k objevování. Nové poznatky a často také "neoficiální" zdroje mohou vnést světlo nebo přidat další střípek do skládačky rozbitého obrazu naší historie.

Dějepis a vědecké poznatky

Historie Velké Moravy a počátky českého "přemyslovského" státu: Moravia Magna
Rozcestník na zdroje a místa k tématu: Velká Morava
Jiné pohledy a výklady: Bylo to jinak
Výzkum DNA "Přemyslovců": Olomouc | Pražský hrad | Úvaha k výzkumu
Zajímavé poznatky a souvislosti z doby sv. Václava:


Jiný pohled a poznatky na počátky Husitství:


konec tématu HistorieCZ: přečíst znovunapsat komentářkategorie tématsdílet odkaz na téma: http://foff.cz/#ceskoctrl+c / ctrl+v

Kontakt

Pro komentáře, připomínky, dotazy a další komunikaci použijte prosím tuto emailovou adresu:

martin1973-zav-foff.cz

Jakékoliv použití a šíření textů, obrázků a fotografií uvedených na této stránce je bez svolení autora zakázáno.
Odkazovat na tuto stránku nebo tento odkaz sdílet a dále šířit je povoleno.
Všechna práva vyhrazena © 2023 | Martin "fofficz" Foff "1973" Nová Paka