Jméno "Martin"

<< zpět na hlavní stránku <<

Sv. Martin Tourský

Původ jména Martin lze snadno vygooglit, proto se mu na této stránce nebudu věnovat. Pro mě je tím nejdůležitějším nositelem tohoto jména Sv. Martin Tourský. Na svět přišel ve městě Szombathely, dnešní Maďarsko. Dříve to bylo území Panonie, sousedící se státními útvary na našem území v té době. Byl to velký světec a šiřitel křesťanství zejména na Západě. Žil ve 4. století, tedy v době, kdy byl Západ ještě součástí sv. Církve. Jako poustevník, mnich i biskup žil původní víru předanou Naším Spasitelem ve sv. Evangeliu. Již jako katechumen projevil své milosrdenství, když se s žebrákem rozdělil o svůj plášť. Na místech kde vedl poustevnický život později vyrostly kláštery v Ligugé a zejména Marmoutier. Ve svém asketickém životě vytrval i v hodnosti biskupa. Zesnul ve francouzském městě Candes. Jeho ostatky jsou uloženy ve městě Tours, v bazilice nesoucí jeho jméno. Po Konstantinopoli (Cařihrad, dnes Istanbul) a Římě se stalo třetím nejstarším poutním místem své doby. Stručný životopis s významnými mezníky jeho pozemské poutě je k dispozici na stránkách baziliky: https://www.basiliquesaintmartin.fr/project/les-grandes-dates-de-la-vie-de-saint-martin/(francouzsky)

Datování svátků:

Svátek sv. Martina Tourského byl stanoven na 11.11. (den pohřbu v roce 397) na Západě a na 12.10. (důvod neznámý) na Východě. Někde je ještě uváděn datum 4.7. jako den vysvěcení na biskupa v roce 371. Pravoslavnou církví není tento svátek ustanoven. Zajímavou souvislostí je, že sv. Martin Tourský zesnul 8.11. a v tento den je svátek Sbor sv. Andělů, tedy chrámový (kapličkový) svátek naší kaple v Praze.

Odkazy na zdroje:

Sv. Martin Tourský je patronem Francie a tak je většina informačních zdrojů ve francouzštině. Webové prohlížeče však umí "rychlopřeklady", což pro základní orientaci v textu celkem stačí :-)

Spousta faktů, několik fotografií z baziliky. Za zmínku stojí zejména fotografie hrobu s ikonou Přesvaté Bohorodičky a to přesto, že se jedná o římsko-katolickou baziliku:
http://web.archive.org/web/20070906232050/http://home.scarlet.be/amdg/sankt/nov11.html

Pravoslavný blog nejen o sv. Martinovi se zajímavými odkazy na další zdroje:
http://stmaterne.blogspot.com/2019/11/saint-martin-de-tours-vie-et-icone.html

Dřevoryty, které jsou v muzeu Louvre v Paříži. Jsou vykresleny podle obrázků na středověkém islandském oltářním průčelí. Zobrazují dvanáct scén z jeho života, které pak také bývají na některých jeho ikonách:
http://web.archive.org/web/20050423231324/http://notendur.centrum.is/~thorgerd/textar/english/enskalauder.htm (anglicky)

Další stránka nejen s ikonami:
http://web.archive.org/web/20070420170316/http://www.odox.net/Icons-Martin.htm#1 (anglicky)

Sv. Martin Milosrdný, biskup Tourský

... jako milosrdný katechumen ... jako biskup v Tours ... jako poutník životem
Sv. Martin Milosrdný Sv. Martin biskup Tourský Sv. Martin a jeho život

Všechna práva vyhrazena © Martin Foff